L'àrea metropolitana

Targeta rosa Barcelona

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat:

 • Línies d'autobusos metropolitans de TMB
 • Línies d'autobusos metropolitans, de les següents empreses concessionàries de l'AMB, dins de la zona tarifària 1: TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i JustMetro), AUTHOSA, UTE Hispano Igualadina, SL-Empresa Monforte, SA-Castromil, SA (Línia 88) i TCC2 (PR4)
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (dins la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat)
 • Metro
 • Trambaix
 • Trambesòs
 • Funicular de Montjuïc

En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular del Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials.

Hi ha dues modalitats: Targeta rosa metropolitana gratuïta o Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.

Amb la Targeta rosa es pot accedir gratuïtament o a preus reduïts als museus i exposicions municipals, al Parc Zoològic i a les instal·lacions esportives municipals.

Contacte

Per a qualsevol petició d'informació, reclamació o suggeriment de la Targeta Rosa pot trucar al telèfon 900 700 077 o fer servir el nostre formulari web, fent clic al següent enllaç:

Formulari web

Requisits

 1. Cal estar empadronat al municipi de Barcelona.
 2. Cal tenir més de 60 anys, tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat igual o superior al 33% de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya o la targeta acreditativa de la discapacitat.

  El certificat de l'ICASS es pot sol·licitar al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que li correspongui. Per a més informació sobre el certificat podeu trucar al telèfon 012 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

 3. Cal tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) iguals o inferiors a 8.132€(brut anual), per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana gratuïta, o bé iguals o inferiors al doble del mateix valor (16.264€ brut anual) per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.

  Els ingressos del sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar, en termes generals, els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. (S’entén com a unitat familiar la definida en l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

Pujar

Tràmits

Cal lliurar la documentació següent per correu a l'adreça: Targeta rosa metropolitana, apartat de Correus núm. 861 FD 08080 Barcelona, o bé al registre de la seu del districte de residència, la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud omplert i signat (facilitat a les dependències municipals)
 2. Acreditació de la condició de persona amb discapacitat (certificat de reconeixement de discapacitat expedit per l'ICASS), si es tracta de persones discapacitades menors de 60 anys.

Pujar

Observacions

La targeta rosa metropolitana té un preu anual de 6,58 € i es renova anualment.

La Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda actualment no té cap cost i es renova cada tres anys. És una targeta acreditativa que permet comprar les Targetes T-4 , les quals permeten validar el bitllet de transport en cada trajecte realitzat en la xarxa de transport públic de la zona tarifària 1 del sistema integrat (permet transbordament). En cas de pèrdua o robatori cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació: 900 70 00 77 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). La fabricació de la targeta perduda o robada tindrà un cost d'emissió i gestió que correspon al cost de la targeta substituïda.

Pujar

Més informació

Guia de serveis i nous avantatges:

http://www.bcn.cat/targetarosa

Pujar