L'àrea metropolitana

Sol·licitud de servei de transport fix: setembre 2017 - agost 2018

Dades personals

Dades personals

 

Tipus de desplaçament

SERVEI SOL·LICITAT

Dies de la setmana que el necessita:

Dies de la setmana que el necessita:

Motiu del servei

Calendari del servei

L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA es compromet, explícitament, a mantenir totes les dades que ens faciliteu en la màxima confidencialitat i a no proporcionar-les en cap cas a tercers. Les dades que ens faciliteu en qualsevol dels formularis de la web o per utilitzar les nostres aplicacions no es destinaran en cap cas a cap altra finalitat, ni es lliuraran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de les dades de caràcter personal de la LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, BOI 14-12-99). D'acord amb aquesta mateixa llei, informem que les dades personals que poguessin contenir en els formularis, consten a la nostra base de dades de Barcelona, a la Via Laietana, 33, 4art 1a- 08003 Barcelona i estan incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. Per a exercir el dret d’accés, rectificació o cancel•lació, en relació a les esmentades dades, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93 291 80 90 o per correu electrònic a info@ambmobilitat.cat. Aquesta Llei orgànica, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre (BOI 31/12/2003), pretén garantir i protegir, en tot allò que fa referència al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

Tràmit:

Anul · lacions de serveis concedits:

Un cop concedit, per anul · lar un servei fix cal trucar al telèfon: 93 486 04 56 . Qualsevol altre missatge que es registri no serà atès. Els serveis es poden anul · lar fins 1h abans de l'hora fixada de recollida.

Motius pels quals es pot demanar servei:

  • - Per assistir a un centre de dia especial per a persones amb discapacitat

  • - Per motius laborals.

  • - Per motius de formació reglada i ocupacional (Superior a l’ensenyament obligatori)

  • - Per realització d’activitats esportives.

Motius pels quals es pot denegar un servei:

  • - Quan el viatge és accessible i es pot fer en transport regular adaptat.

  • - Per manca d’acreditació(targeta de servei de transport especial).

  • - No haver vehicle disponible per a la realització del servei.

  • - Per cometre infraccions en l’ús del servei.

Horaris dels serveis:

7.00 del matí a les 24h de dilluns a dijous feiners i diumenges.

7.00 a 02.00 hores divendres, dissabtes i vigílies de festiu.

Per tal d’afavorir el màxim el nombre possible d’usuaris, només es podran sol•licitar 2 serveis (1 anada i 1 tornada) al dia per persona.

Canvis en els serveis:

Cal sol•licitar els canvis per escrit a AMB Informació, Via Laietana, 33, 4art 1a- 08003 Barcelona, o bé per correu electrònic pmr@ambinformacio.cat .

L’IMD autoritzarà l’adjudicació del servei d’acord amb la normativa vigent.

Cal omplir totes les dades demanades per poder procedir a tramitar la sol•licitud.